Vad är Saferly UF?

Saferly UF är ett ungdoms företag som jobbar aktivt för att stärka den personliga säkerheten hos privatpersoner. Vi har under den senaste tiden upptäckt en trend i samhället att allt fler unga råder offer för överfall, rån eller annat ofredande. Detta har bildat en stark oro bland ungdomar som påverkar deras vardagsliv. Vår marknadsundersökning visar tydliga resultat på att orosproblemet har lett till att en majoritet av ungdomar avstår från att ge sig ut på kvällar i oro att bli ofredade. 

Vi på Saferly UF anser att ingen ska behöva känna sig otrygg speciellt inte på ett sådant sätt att det påverkar ens privatliv. Därför erbjuder vi produkter som ger personer ett alternativ till att försvara sig själva vilket är tänkt att stärka deras säkerhet och trygghet när dem befinner sig i otrygga situationer.

Vad gör Saferly UF

Saferly UF erbjuder två produkter som är designade för att du ska känna sig tryggare i olika situationer.

Båda produkterna är licensfria och lagliga att använda i ett självförssvarssyfte enligt Vapenlagens 1 kap. 3§e och 2 kap 1§ då de inte innehåller några olagliga kemiska substanser. Du kan läsa mer om produkterna på våran webbshop.